Extern marknadsavdelning

People76 är extern marknadsavdelning åt IT-utbildningsföretaget Informator. Vi skapar deras nyhetsbrev, sköter deras Linkedinsida och tar fram annonser och kampanjer samt fotograferar. Note- vi har inte tagit fram deras grafiska profil.

  • Fotografier
  • Film
  • Content till Linkedin
  • Nyhetsbrev
  • Roll-up
  • Utseende till nya konceptet Informator Academy.
Nyhetsbrev

Personaliserade nyhetsbrev som lockar till läsning.

Annonser
Foto

Nyhetsbrev

Annonser

Foto