Extern marknadsavdelning

People76 är extern marknadsavdelning åt IT-utbildningsföretaget Informator. Vi skapar deras nyhetsbrev, sköter deras Linkedinsida och tar fram annonser och kampanjer samt fotograferar. Note- vi har inte tagit fram deras grafiska profil.

  • Fotografier
  • Film
  • Content till Linkedin
  • Nyhetsbrev
  • Roll-up
  • Utseende till nya konceptet Informator Academy.

Vi tar fram ett enhetligt utseende för era annonser både digitala och för tryck.

Nyhetsbrev