People76 fick i uppdrag av Liberala Kvinnor och Gulan Avci, ordförande, att ta fram ett helt nytt grafiskt helhetstänk med ny logotyp, banners, foton och budskap/copy ”Jämställdhet är frihet”. Den nya grafiska profilen skulle bättre kommunicera vad Liberala Kvinnor står för, vara tydlig, ligga i tiden och sticka ut.